Thuốc Thử Nito Tổng Thang Thấp HI93767A-50 (0.0 – 25.0 mg/L; 50 lần)

Model: HI4020-11
Hãng sản xuất: Hanna
Xuất xứ: Rumani.

Liên hệ mua hàng: 0904.025.028