Thuốc Thử Amoni Thang Thấp HI93764A-25 (0.00 – 3.00 mg/L; 25 ống)

Model: HI93414-11
Hãng sản xuất: Hanna
Xuất xứ: Rumani.

Liên hệ mua hàng: 0904.025.028