Ống phá mẫu phân tích COD – COD DIGESTION VIAL, LR HW PK/150

Liên hệ mua hàng: 0904.025.028

Hãng sản xuất: Hach

Dùng để xác định Nhu cầu oxy hóa học (COD) theo phương pháp phá mẫu, Hach Method 8000.