Giấy lọc Whatman

Giấy lọc phòng thí nghiệm  Whatman

Hãng sản xuất: Whatman – Anh

Quy cách: 100 chiếc/hộp