1,1,2,2-Tetrachloroethane – C2H2Cl4

Liên hệ mua hàng: 0904.025.028

Hãng sản xuất: Trung quốc

Quy cách: 500ml/chai